Ochrana osobných údajov

1. Prevádzkovateľom internetového kníhkupectva je spoločnosť Finecom, s.r.o., Robotnícka 17, 940 01 Nové Zámky, zapísaná v OR Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 35108/N, IČO: 47414995, DIČ: 2023856868.

2. Osobné údaje spracovávame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

3. Ako kupujúci nám poskytujete nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, adresu, adresu na doručenie, telefónne číslo, e-mailovú adresu.

4. Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame za účelom vybavenia Vašej objednávky.

5. Osobné údaje kupujúcich neposkytujeme tretím osobám. Výnimkou sú prepravné spoločnosti, prostredníctvom ktorých tovar doručujeme a štátne orgány v prípade kontroly.

6. Ak ste pri objednávke produktov z nášho e-shopu súhlasili so zasielaním komerčných a informačných e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu, vami poskytnuté údaje môžu byť na tento účel použité.

7. Svoj súhlas môžete kedykoľvek písomne (elektronicky e-mailom) odvolať zaslaním správy s predmetom „Neposielať“ na adresu finecomnz@gmail.com. Vaše údaje na marketingové účely prestaneme používať.

8. Vyplnením a odoslaním objednávky ako kupujúci beriete na vedomie a vyhlasujete, že ste boli v zmysle platnej legislatívy poučený podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov