• Papírová platidla

  Vlastislav Novotný

  12.95 EUR
 • Pro virtute et merito

  Igor Graus

  35.00 EUR
 • Devleskere čhave - svedectvom starých pohľadníc

  Jana Horváthová

  15.00 EUR
 • Mince Františka I. 1792-1835

  Vlastislav Novotný

  12.49 EUR
 • Mince Františka Lotrinského 1745-1765 (1766-1780)

  Vlastislav Novotný

  6.55 EUR
 • Mince Marie Terezie 1740-1780

  Vlastislav Novotný

  12.59 EUR
 • Řady a vyznamenání 1948-2011

  Vlastislav Novotný

  12.85 EUR
 • Mince Ferdinanda II. 1617-1637

  Vlastislav Novotný

  12.69 EUR
 • Mince Josefa I. 1705-1711 a Františka II. Rákociho 1703-1711

  Vlastislav Novotný

  11.00 EUR
 • Mince Karla VI. 1711-1740

  Vlastislav Novotný

  7.95 EUR
 • Numizmatický katalóg mincí Rakúskeho cisárstva a Rakúsko - Uhorska 1835-1918

  Stanislav Valovič

  14.90 EUR
 • Vyznamenání a bojové odznaky Třetí říše II.

  Svetozár Pavlík

  43.00 EUR
 • Hodiny a hodinky

  Radko Kynčl

  18.15 EUR / 18.75 EUR
 • Numizmatický katalóg československých a slovenských mincí 1918-2014

  Stanislav Valovič

  14.50 EUR
 • Řady a vyznamenání Československa 1918-1948 Slovenské republiky 1939-1945

  Vlastislav Novotný

  12.75 EUR
 • Mince Ferdinanda V. 1835-1848

  Vlastislav Novotný

  8.25 EUR