• Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax

  S.G. Korkonosenko

  15.00 EUR
 • Mediálne pasce verzus mozog v nádrži

  Pavol Dinka

  8.00 EUR
 • Fenomén bulvár na Slovensko

  Marcel Lincényi

  7.70 EUR
 • Kdo řídí Internet?

  Jack Goldsmith

  13.56 EUR / 14.01 EUR
 • Život, s.r.o.

  Douglas Rushkoff

  18.11 EUR / 18.71 EUR
 • Kompetentný hovorca

  Andrej Tušer, Eva Chudinová

  12.00 EUR
 • Žurnalisti

  Pavol Dinka

  8.27 EUR
 • Černá kniha České televize

  Jiří Hroník

  14.05 EUR
 • Média a my

  Vlastimil Ježek

  6.83 EUR / 7.05 EUR
 • Mediomorfóza sveta

  Branislav Malík

  7.70 EUR
 • Kniha o televizi

  Jeremy Orlebar

  21.70 EUR / 22.42 EUR
 • Jazyk v komunikácii

  5.48 EUR
 • Styl mediálních dialogů

  kolektív autorov

  17.97 EUR / 18.57 EUR