• Sokrates

  Dan Millman

  13.60 EUR / 14.05 EUR
 • Platónská a archimédovská tělesa

  Daud Sutton

  9.01 EUR / 9.31 EUR
 • Hodnoty a postmoderna

  Peter Kondrla

  6.60 EUR
 • Dejiny filozofie 20. storočia - I. diel

  Jozef Michalov

  15.00 EUR
 • Teória poznania

  Keith Lehrer

  9.00 EUR
 • Filozofia H. Bergsona v kontexte filozofie života a evolučnej ontológie

  Kišoňová Renáta

  10.00 EUR
 • Vojenské umenie

  Niccoló Machiavelli

  11.70 EUR
 • Od Aristotela po Plotina

  16.50 EUR / 17.60 EUR
 • Problémy jazyka a počiatky analytickej filozofie

  Marián Zouhar

  10.00 EUR
 • Slovenská kresťanská filozofia 20. storočia a jej perspektívy

  Ján Letz

  18.00 EUR
 • Člověk a pravidla

  Jaroslav Peregrin

  10.24 EUR / 10.58 EUR
 • Dejiny filozofie 20. storočia - II. diel

  Jozef Michalov

  15.00 EUR
 • Úvahy o prvej dekáde Tita Livia

  Niccolo Machiavelli

  14.84 EUR
 • Udavačstvo

  Miroslav Pollák

  11.40 EUR / 12.00 EUR
 • Počátek vítězství krále horního a dolního Egypta

  15.83 EUR / 16.36 EUR
 • Dejiny filozofie I.

  Vladimír Leško

  12.90 EUR