• Periodické příběhy

  Hugh Aldersey-Williams

  21.06 EUR
 • Organická chemie

  John McMurry

  76.58 EUR / 79.10 EUR
 • Kapilárna elektroforéza, hmotnostná spektrometria a ich kombinácie vo farmaceutickej a biomedicínske

  Peter Mikuš, Juraj Piešťanský

  20.50 EUR
 • Chemie Potravin I. + II.

  Jan VelíšeK

  75.00 EUR
 • Elektroaktivovaná voda

  K.H. Asenbaum

  8.90 EUR
 • Elektroaktivovaná voda

  K.H. Asenbaum

  18.30 EUR
 • Separačné metódy v analytickej chémii

  Jozef Lehotay

  10.25 EUR
 • Obecná a klinická biochemie pro bakalářské obory studia

  Petr Štern a kol.

  14.33 EUR / 14.81 EUR
 • Technologie chemických látek a jejich použití

  Juraj Kizling

  32.49 EUR
 • Anorganická chemie

  Catherine Housecroft

  81.20 EUR
 • Chémia pre 7. ročník (2. polrok)

  Viera Lisá

  7.60 EUR
 • Chémia pre 8. ročník (2. polrok)

  Viera Lisá

  7.60 EUR
 • Chémia pre 9. ročník (1. polrok)

  Viera Lisá

  7.60 EUR
 • Chémia pre 9. ročník (2. polrok)

  Viera Lisá

  7.60 EUR
 • Chémia pre 6. ročník základnej školy a 1. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Helena Vicenová a kol.

  14.00 EUR
 • Chémia pre 7. ročník základnej školy a 2. ročník gymnázia s osemročným štúdiom

  Helena Vicenová a kol.

  14.00 EUR