• K poetike literárneho subjektu

  Tomáš Horváth

  8.30 EUR / 11.40 EUR
 • Literárnohistorické kolokvium

  Erika Brtáňová

  9999.00 EUR / 8.00 EUR
 • Meandre

  Fedor Matejov

  10.00 EUR
 • Patočkovy interpretace literatury

  Daniela Blahutková, Jan Patočka, Miloš Ševčík

  6.78 EUR / 7.00 EUR
 • Literatúra v kognitívnych súvislostiach

  Jana Kuzmíková

  9.00 EUR
 • Spiritus iratus Aloys Skoumal

  Aloys Skoumal

  20.87 EUR
 • Codexy tisovské

  Jana Pácalová

  10.00 EUR
 • V tieni mŕtveho Boha

  Daniel Pastirčák

  12.00 EUR
 • Ruská literatúra v slovenskej kultúre v rokoch 1825 - 2015

  Mária Kusá

  10.90 EUR
 • Štúr, štúrovci, romantici, obrodenci.

  Peter Zajac

  11.00 EUR
 • Jazyk v sociálnej kultúre

  Juraj Dolník

  12.00 EUR
 • Aby člověk neupadal v nečlověka

  Jan Hábl

  10.34 EUR
 • Rozprávky Janka Rimavského

  Jana Pácalová

  11.00 EUR
 • Krajiny tvořené slovy

  Martin Tomášek

  18.75 EUR
 • Profesionalizace literární kultury

  Martina Kastnerová

  6.32 EUR / 6.53 EUR
 • Medzi entropiou a víziou

  Ivana Hostová

  8.00 EUR