• Trestný poriadok. Veľký komentár 3. Aktualizované vydanie

  Jozef Čentéš

  70.00 EUR
 • Judikatúra vo veciach Obchodného zákonníka

  Peter Strapáč

  33.00 EUR
 • Obchodný zákonník (2. zväzok § 261 - § 775)

  Mojmír Mamojka

  70.00 EUR
 • Obchodný zákonník. Komentár. 5. vydanie

  Mária Patakyová

  129.00 EUR
 • Obchodné právo, 1. a 2. zväzok

  Lucia Žitňanská

  61.00 EUR
 • Trestní právo hmotné - zvláštní část (stav k 1. 1. 2015)

  Marek Fryšták, Jan Provazník, Jolana Sedláčková, Eva Žatecká

  13.20 EUR / 13.63 EUR
 • Trestný zákon. Veľký komentár. 3. aktualizovane vydanie

  Jozef Čentéš

  65.00 EUR
 • Trestné právo Európskej únie

  Jaroslav Ivor a kol.

  36.00 EUR
 • Trestní právo hmotné - obecná část (stav k 1. 9. 2014)

  Marek Fryšták, Jan Provazník, Jolana Sedláčková, Eva Žatecká

  13.06 EUR / 13.49 EUR
 • Probace a mediace

  Pavel Štern

  16.33 EUR / 9.35 EUR
 • Európsky zatýkací rozkaz

  Marek Kordík

  45.00 EUR
 • Trestní právo hmotné - obecná část

  Marek Fryšták a kolektiv

  6.83 EUR / 7.05 EUR
 • Trestní zákoník a trestní řád s poznámkami a judikaturou - 3. aktualizované vydání

  Jiří Jelínek a kolektiv

  61.43 EUR / 63.45 EUR
 • Kurs trestního práva

  Josef Kuchta a kolektiv

  27.30 EUR / 28.20 EUR
 • Přehled obchodního práva

  Radka MacGregor Pelikánová

  8.92 EUR / 9.21 EUR
 • Trestné právo procesné

  Ivan Šimovček

  23.03 EUR