• Sociální služby v ČR v teorii a praxi

  Pavel Čámský a kol.

  19.06 EUR / 9.05 EUR
 • Úkolově orientovaný přístup v sociální práci

  Marie Špiláčková, Eva Nedomová

  16.15 EUR / 9.05 EUR
 • Múr

  Jean-Paul Sartre

  8.27 EUR
 • Pečovatelství I. - učební text

  Radana Nováková

  8.14 EUR
 • Nežijeme věčně

  Atul Gawande

  13.56 EUR
 • Pastorační péče o psychicky nemocné

  Aleš Opatrný

  7.00 EUR
 • Péče o člověka s demencí

  Joy A. Glenner a kol.

  10.42 EUR
 • Pečovatelství II

  Radana Kroutilová Nováková a kol.

  6.78 EUR
 • Sprevádzanie chorých a zomierajúcich

  Mária Hatoková

  12.22 EUR
 • Případové konference

  Věra Bechyňová

  13.60 EUR
 • Sociálne služby

  Michal Oláh

  13.20 EUR
 • Sociálna práca v školstve

  Zoja Koscurová

  9.90 EUR / 11.90 EUR
 • Fenomén pomoci v sociálnom myslení

  Peter Brnula

  11.90 EUR
 • Sociálna práca s obvinenými, odsúdenými a prepustenými

  Lenka Kleskeň

  8.90 EUR
 • Sociálna gerontológia

  Ladislav Hedgyi a kolektív

  11.00 EUR
 • Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými

  Ladislav Vaska

  9.90 EUR