• Pacient v práve

  JUDr. Katarína Fedorová, PhD.

  8.80 EUR
 • Repetitórium civilného procesného práva

  Katarína Gešková

  25.00 EUR
 • Repetitórium civilného procesného práva

  Katarína Gešková

  25.00 EUR
 • Civilný sporový poriadok. Komentár

  Števček

  139.00 EUR
 • Žaloba na obnovu konania v občianskom súdnom konaní

  Katarína Ševcová

  25.00 EUR
 • Prednášky a texty z (nového) civilného procesu

  Marek Števček

  16.00 EUR
 • Občiansky zákonník. Veľký komentár 4. zväzok

  Imrich Fekete

  73.00 EUR
 • Ochrana pokojného stavu v Občianskom zákonníku

  Artúr Soldán

  25.00 EUR
 • Občiansky zákonník 1. a 2.diel (komplet!)

  Števček

  189.00 EUR
 • Učebnica občianskeho procesného práva 1+2

  Ján Mazák

  15.00 EUR / 6.00 EUR
 • Občiansky zákonník. Veľký komentár 3. zväzok

  Imrich Fekete

  73.00 EUR
 • Flexicurita pre 21. storočie - Šance a riziká

  Marek Švec

  10.00 EUR
 • Zákon o ochrane osobných údajov, komentár

  Zuzana Valková

  30.00 EUR
 • Základy občanského práva

  Karel Schelle a kolektiv

  16.97 EUR / 17.53 EUR
 • Rodina a výživné

  Daniela Kovářová

  12.29 EUR / 12.69 EUR
 • Základy občanského práva procesního

  Ilona Schelleová

  18.38 EUR / 18.99 EUR