• Právo Europskej únie

  Michael Siman

  35.00 EUR
 • Európske súkromné právo

  Milan Jančo

  28.00 EUR
 • Ukrajinsko-Slovenský právnický slovník

  Štefan Uraz

  12.60 EUR
 • Ochrana civilního obyvatelstva v globálním měřítku

  Jiří Víšek a kolektív

  12.29 EUR
 • Medzinárodné právo súkromné. 2. vydanie

  Peter Lysina

  55.00 EUR
 • Medzinárodné zdravotné predpisy – teória, legislatíva, implementácia, súvislosti

  Cyril Klement a kol.

  5.00 EUR
 • Právo Európskej únie

  Viliam Karas

  45.00 EUR
 • Najdôležitejšie rozsudky v medzinárodnom práve verejnom

  Buchta

  19.00 EUR
 • Právo medzinárodných organizácií

  Jozef Valuch

  39.00 EUR
 • Zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. Komentár

  Lysina

  75.00 EUR
 • Výkonná a soudní moc v demokratickém právním státě

  Marek Antoš

  17.29 EUR / 17.86 EUR
 • Dvacet let Evropské úmluvy v České republice a na Slovensku

  Michal Bobek

  22.30 EUR / 23.03 EUR
 • Praktikum práva Evropské unie

  Ondrej Hamuľák

  13.65 EUR / 14.10 EUR
 • Zákon o azyle. Komentár

  N. Hrnčárová

  49.00 EUR
 • Európska integrácia a právo Európskej únie

  Viera Strážnická

  19.90 EUR
 • Medzinárodné právo verejné - osobitná časť

  Peter Vršanský

  35.50 EUR